ВИЗИОНАРСКИ

А КАД ОКУПИ СЕ ЧОПОР МОЈ, БОЈТЕ СЕ ПСИ!

Спољнотрговински дефицит урушио привреду

Објављени су званични подаци за 2011. Спољнотрговински дефицит је достигао 6.010,3 милиона евра. Буџетски дефицит – 135.219,9 милиона динара. Значи, наставља се уништавање наше државе и наше привреде.

Укупан спољнотрговински дефицит од 2001 до 2011 износи 60 милијарди евра. Толико је девиза неповратно отишло из наше земље. То је последица неолибералног концепта који се заснивао на моту – зашто да производимо када можемо да увозимо. Данас рачун долази за наплату.

Шта смо могли да урадимо са тим новцем?

Ако пођемо од лошијег сценарија, да смо супституисали увоз и водили политику реалног девизног курса, тако да нам је спољно трговински дефицит,за посматрано десетлеће, био дупло мањи, дакле, да нам је остало 30 милијарди евра у државној каси,онда смо могли да :
• Запослимо 2,5 милиона радно способних људи који су незапослени,раде на црно или који се не воде у никаквим евиденцијама – улагање 12,5 милијарди евра,
• Преквалификација 300.000 запослених на државном буџету за рад на тржишту – улагање – 1,5 милијарде евра,
• Дошколовавање и повећање продуктивности за 1.400.000 милиона запослених – улагање 6 милијарди евра,
• Пензиони фонд- обновити капитал са – 3 милијарди евра,који ће бити највећи улагач на тржишту капитала – годишњи профит 20%,
• Здравствени фонд –обновити капитал са улагањем– 1 милијардом евра ,
• Социјални фонд – обнова са капиталом од 500 милиона евра,
• Развојна банка – обнова са капиталом од 500 милиона евра,
• Агробанка –докапитализација са 1 милијарду евра – кредити пољопривреди до 3% годишње,
• Чишћење канала ДТД и свих канала у Војводини – 100 мил евра,
• Обнова постојеће путне привреде – 500 мил евра,
• Обнова железнице – 1 милијарда евра,
• Обнова речне флоте – 200 мил евра
• Изградња 4 моста у Београду и обилазнице – 300 мил евра ,
• Почетак изградње правог метроа у Беогаду – 500 мил евра,
• Изградња 50.000 социјлних станова за сиромашне и бескућнике- кључ у руке – 500 мил евра,
• Компјутеризација читаве Србије – 100 мил евра,
• Изградња оптичких каблова за читаву Србију – 200 мил евра,
• Фонд за проналазаче – 100 мил евра,
• Фонд за младе таленте – 100 мил евра,
• Фонд за едукацију привредника – 100 мил евра,
• Фонд за помоћ сиромашним грађанима – 100 мил евра
• Фонд за инвалиде – 100 милиона евра
• Фонд за опремање болница најсавременијим уредјајима – 100 мил евра

Навео сам, према моме мишљењу, шта смо могли да урадимо са уштеђеним 30 милијарди евра. Замислите да је вођена развојна економска политика и да је прихваћен мој економски програм за покретање привреде, имали бисмо у спољнотрговинској размени суфицит, што значи да би нама остало 60 милијарди евра.

Остављам вам да сами направите распоред толиког новца. То је износ од 5 годишњих реалних БДП које Србија створи. Данас би били најразвијена земља у југоистичној европи и не бисмо били у кризи.

Зашто смо прпопустили овакву прилику? Ко је крив? Грађани то треба да одговоре на следећим изборима.

Бранко Драгаш

Изворни текст овде

Advertisements

Подаци

This entry was posted on 25. фебруара 2012. by in СЛОБОДНА СРБИЈА.

Кретање

%d bloggers like this: