ВИЗИОНАРСКИ

А КАД ОКУПИ СЕ ЧОПОР МОЈ, БОЈТЕ СЕ ПСИ!

„Похвала кнезу Лазару“ – монахиња Јефимија

У красотама овога света васпитао си се од младости своје, о нови мучениче кнеже Лазаре, и крепка рука Господња међу свом земаљском господом крепког и славног показа те.

Господствовао си земљом отачаства ти и у свим добротама узвеселио си уручене ти хришћане и мужаственим срцем и жељом побожности изашао си на змију и непријатеља божаствених цркава, расудивши да је неистрпљиво за срце твоје да гледаш хришћане отачаства ти овладане Измаиљћанима, не би ли како ово постигао: да оставиш пропадљиву висоту земаљског господства и да се обагриш крвљу својом и сјединиш са војницима небеског цара.

И тако две жеље постигао јеси: и змију убио јеси и мучења венац примио јеси од Бога.

Сада не предај забораву вољена ти чеда која си сирота оставио преласком твојим, јер откако си ти у небеском весељу вечном, многе бриге и страдања обузеше вољена ти чеда и у многим мукама живот проводе, пошто су овладани Измаиљћанима.

И свима нам је потребна помоћ твоја, те се молимо моли се заједничком Владики за вољена ти чеда и за све који им са љубављу И вером служе.

Тугом су многом здружена вољена ти чеда, јер они што једоше хлеб њихов подигоше на њих буну велику и твоја добра у заборав ставише, о мучениче.

Но ако си и прешао из живота овога, бриге и страдања чеда својих знаш и као мученик слободу имаш пред Господом.

Преклони колена пред Владиком који те венчао, моли да многолетни у добру живот вољена ти чеда проводе богоугодно, моли да православна вера хришћанске неоскудно стоји у отачаству ти, моли победитеља Бога да победу подари вољеним ти чедима, кнезу Стефану и Вуку, за невидљиве и видљиве непријатеље, јер ако помоћ примимо с Богом, теби ћемо похвалу и благодарење дати.

Сабери збор својих сабеседника светих мученика, и са свима се помоли прославитељу ти Богу, извести Георгија, покрени Димитрија, убеди Теодоре, узми Меркурија и Прокопија и четрдесет севастијских мученика не остави, у чијем мучеништву војују чеда твоја вољена, кнез Стефан и Вук, моли да им се пода од Бога помоћ, дођи, дакле, у помоћ нашу, ма где да си.

На моја мала приношења погледај и у многа их урачунај, јер теби не принесох похвалу како приличи, већ колико је могуће маломе ми разуму, па зато имале награде чекам.

Но ниси ти тако, о мили мој господине и свети мучениче, био малодаран у пропадљивом и маловечном, колико више у непролазном и великом, што примио јеси од Бога, јер телесно страну мене у туђини исхрањивао јеси изобилно, те сада те молим обоје: да Ме исхраниш и да утишаш буру љуту душе и тела мојега.

Јефимија усрдно приноси ово теби, свети.

Ва красних мира сего васпитал се јеси от јуности твојеје, о нови мучениче кнеже Лазаре, и крепка рука Господња ва васех господах земаљних крепка и славна показа те.

Господствовал јеси и земљеју отачаствија си и ва васех благих вазвеселил јеси варученије ти христијани и мужаставним срцем и желанијем благочастија изашал јеси на змија и сапостат божаставних цркав, расудив несатрпимо бити срцу твојему зрети христијани отачаствија ти обладајемим бити Измаиљћени, аште ли сего не получиши: оставити тљену висоту земаљнаго господствија и обагрити се крвију својеју и савакупити се са воји небеснаго цара.

Темже и две желајеме получил јеси: и змија убил јеси и мученија венац васпријел јеси от Бога.

И ниња не ва забвеније постави вазљубљенаја ти чеда ихже сирих оставил јеси прешаствијем твојим, тебе бо упразнившу се ва небеснаја веселија вечна, многи скрби и болезни објеше вазљубљенаја ти чеда и ва мнозех скрбех житије проваждајут, обладајеми бо сут Измаиљћени.

И требујем васи помошти твоје, темже молим се моли се ка општему Владице о вазљубљених ти чедех и о васех иже са љубовију и вероју служештих им.

Печалем бо мнозем сапрежена сут вазљубљенаја ти чеда, јадушти бо хлеб их ваздвигоше на њих ков велик и твоја блага ва забит поставише о мучениче.

Н аште и прешал јеси от житија сего, скрби и болезни чед твојих веси и јако мученик дрзновеније имаши ка Господу.

Преклони колене ка венчавшому те Владице, проси многолетноје ва благих житије вазљубљеним ти чедом проводити богоугодно, проси православнеј вере христијансцеј неоскудно стојати ва отачаствију ти, проси победитељу Богу победу подати вазљубљеним ти чедом, кнезу Стефану и Влку, на невидимије и видимије враги, помошт бо аште примем са Богом, тебе похвалу и благодареније ваздами.

Сабери лик својих сабеседник, светих мученик, и са васеми помоли се прославаљшому те Богу, вазвести Георгију, подвигни Димитрија, убеди Теодоре, поими Меркурија и Прокопија и 40 мученик севастијских не остави, ва њихже мученији војујут чеда твоја вазљубљена, кнез Стефан и Влк, проси подати им се от Бога помошти, приди убо на помошт нашу идеже аште јеси.

На моја же малаја приношенија призри и ва многа вамени, сија не по достојанију бо тебе похвалу принесох, н по силе малаго ми разума, темже и мала вазмаздија чају.

Н не тако ти, о мили мој господине и свети мучениче, малоподатљив бил јеси ва тљених и маловечних, колми паче ва непреходимих и великих, јаже васпријел јеси от Бога, телесно бо странују мене ва страних окрмљал јеси изобилно, ниња же објуду прошу да окрмиши ме и да утишиши буру љутују душе и тела мојего.

Јефимија усрдно приноси сија тебе, свети.

Монахиња Јефимија (Јелена Мрњавчевић)

Похвала кнезу Лазару – видео запис

Advertisements

Подаци

This entry was posted on 31. марта 2012. by in ПИСАНА БАШТИНA.

Кретање

%d bloggers like this: