ВИЗИОНАРСКИ

А КАД ОКУПИ СЕ ЧОПОР МОЈ, БОЈТЕ СЕ ПСИ!

Сорошеви пипци у Србији

Џорџ Сорош је мађарски Јевреј (Хазар), рођен у Будимпешти 1930. године као György Schwartz (родитељи су 1936. променили презиме у Сорош). Школовао се у Лондону и педесетих година одлази у САД. Значајну улогу у његовом развоју имао је чувени Хазар Карл Попер, који је аминовао пројекте Сороша и био његов гуру. У свету се овај “сиви кардинал” приказује као “Робин Худ компјутерског доба”, зато што, тобож, узима новац од богатих држава и срдачно их дели источној Европи и Русији, преко својих фондација.

На тај начин инсталира “демократију” и “грађанско друштво” у земље које су напаћене и исцрпљене у комунизму, а тај комунизам су у ове земље инсталирали управо Ротшилди са којима сарађује и којима је „десна рука“ у економским и политичким манипулацијама у Србији.

Овде ћемо приказати две мреже преко којих је током претходних двадесетак година заводио „демократију“ у Србији – мреже невладиних организација и медија.

СОРОШЕВА МРЕЖА НВО

Центар за мир и развој демократије
УРЛ: http://www.caa.org.rs/
Службени веб сајт Центра  на којем се налазе све информације о раду, текућим пројектима и историјату ове невладине организације.
АДРЕСА: Милешевска 51, 11000 Београд
ТЕЛ: (011) 308-99-78
ФАКС: (011) 308-99-79

Центар за развој непрофитног сектора
УРЛ: http://www.crnps.org.rs/
Центар за развој непрофитног сектора је невладина, независна, непрофитна институција, која има улогу информативно-документационог, комуникационог, саветодавног и истраживачког центра. Он је ресурсни центар, сервис организација која пружа услуге непрофитним, добровољним, невладиним организацијама у Србији.
АДРЕСА: Господар Јевремова 47а/2, 11000 Београд
ТЕЛ/ФАКС: (011) 26-26-113

Центар за одрживи рурални развој
УРЛ: http://www.corr.rs/
Решавамо проблеме локалног развоја повећавајући богатство заједнице уз одрживо коришћење ресурса.
АДРЕСА: Маршала Толбухина 13-15, 11000 Београд
ТЕЛ/ФАКС: (011) 305-89-87

Центар за унапређивање правних студија
УРЛ: http://cups.rs/
Центар за унапређивање правних студија је невладина, непрофитна, образовна и истраживачка организација, удружење правника, социолога, економиста и историчара, основана на иницијативу групе професора Правног факултета Универзитета у Београду.
Основна сврха Центра је да својим програмима, пројектима и укупном јавном делатношћу доприноси унапређивању и практичном остварењу идеја владавине права, модерне тржишне привреде и отвореног и демократског друштва.
АДРЕСА: Гоце Делчева 36, 11000 Београд
ТЕЛ: (011) 260-83-60
ФАКС: (011) 260-83-46

ЦЕСИД
УРЛ: http://www.cesid.org/
Центар за слободне изборе и демократију је независна, невладина, нестраначка и непрофитна организација, основана са циљем спровођења идеје домаћег посматрања избора на просторима Србије.
АДРЕСА: Белимарковићева 9, 11000 Београд
ТЕЛ/ФАКС: (011) 285-28-86

Европски покрет у Србији
УРЛ: http://www.emins.org/
Европски покрет у Србији се залаже за унапређивање разумевања, међусобног упознавања и сарадње појединаца, заједница и држава на европском простору и подстицање свестране и слободне комуникације међу њима, пре свега у областима културе, информисања, привреде и политике. Циљ Европског покрета у Србији је учлањивање наше земље, као равноправног члана, у све европске институције и организације. Његова основна мисија је утицање на јавност у Србији да се ангажује у стварању демократског, вишестраначког друштва, у остваривању једнакости међу људима и њиховим заједницама.
АДРЕСА: Краља Милана 31/II, 11000 Београд
ТЕЛ: (011) 36-40-174
ФАКС: (011) 36-40-202

Фонд за хуманитарно право
УРЛ: http://www.hlc-rdc.org/
Циљеви: Редовно и систематкси проводи истрагу о кршењу људских права у Србији; брани слободу мишљења и изражавања, право на живот и физички интегритет, равноправност пред законом и једнаку заштиту пред судовима, као и друге вредности цивилног друштва.
АДРЕСА: Дечанска 12, 11000 Београд
ТЕЛ: (011) 3349-600, 3349-766, 3349-856
ФАКС: (011) 3232-460

Форум НВО – Краљево
УРЛ: http://www.forumnvo.org.rs/
Веб сајт Форума невладиних организација из Краљева. Презентиране су активности, вести, пројекти, донатори, базе података међународних и локалних НВО у краљевачком региону.
АДРЕСА:  Лингва центар, Олге Јовичић 24, 36000 Краљево
ТЕЛ: (036) 320-300

Група 484
УРЛ: http://www.grupa484.org.rs/
Група 484 је локално удружење грађана, непрофитна , невладина организација основана 1995. године са циљем да пружи хуманитарну , правну и психосоцијалну помоћ великом броју избеглица који је тада пристигао у Србију. Мисија Групе је помоћ људима у невољи, ширење културе мира, дијалога, договора, сарадње и ненасилног решавања сукоба као основа за изградњу цивилног друштва. Ова невладина организација залаже се за: једнакост међу људима и право на разичитост, принципе солидарности, толеранције, демократичности и одговорности и право на једнаку шансу за све људе.
АДРЕСА: Пуковника Бацића 3, 11000 Београд
ТЕЛ: (011) 2660 972; 2660 973
ФАКС: (011) 2664 866; 2664 856

Хелсиншки одбор за људска права у Србији
УРЛ: http://www.helsinki.org.rs/
Хелсиншки одбор за људска права постоји као професионална организација која се бави промоцијом идеје владавине права и заштите људских права и пуноправан је члан Међународне хелсиншке федерације за људска права (ИХФ) са седиштем у Бечу, Аустрија.
АДРЕСА: Риге од Фере 20, 11000 Београд
ТЕЛ: (011) 30-32-408

Народни покрет Отпор
УРЛ: http://www.otpor.rs/
АДРЕСА: Кнез Михаилова 49/1, 11000 Београд
ТЕЛ: (011) 32-82-652
ФАКС: (011) 32-82-605

НВО Топличка иницијатива
УРЛ: http://www.inicijativa.org.rs/
Топличка иницијатива је невладина организација основана јануара 2001. године у Прокупљу. Топличка иницијатива се бави заштитом људских права, ширењем међунационалног поверења и развојем мултиетничког друштва. Посебан програм оријентисан ја на медије, заштиту новинара као и равноправност жена.
Локација: Прокупље

Ресурс Центар Бор
УРЛ: http://www.rcbor.rs/
Непрофитна организација основана од стране ЦХРИС мреже и Шведског Хелсиншког комитета за људска права, Београд
Локација: Бор

Ресурс Центар Лесковац
УРЛ: http://www.rcleskovac.rs/
Непрофитна организација основана од стране ЦХРИС мреже и шведског Хелсиншког комитета за људска права, Београд
Локација: Лесковац

ТАНГО
УРЛ: http://tango.org.rs/
ТАНГО (Тechnical Assistance for NGOs) настоји да кроз тренинге, консултације и информациону подршку јача капацитете НВО-а и допринесе развоју цивилног сектора у Србији.
Локација: Крагујевац

Транспарентност Србија
УРЛ: http://www.transparentnost.org.rs/
Невладина организација Транспарентност Србија, специјализована за борбу против корупције
Локација: Београд

ВеликиМали
УРЛ: http://www.velikimali.org/
Рад НВО ВеликиМали усмерен је на заштиту и промоцију права деце са ометеностима, кроз развијање социјалног модела подршке и квалитетног укључивања у живот локалне заједнице.
Локација: Панчево

Жене у црном
УРЛ: http://www.zeneucrnom.org/
Први јавни протест против рата одржан је 9. октобра 1991. То је био протест против националистичко-милитаристичког режима који је владао Србијом, етничких чишћења и против свих видова дискриминације. Протест се одвијао у тишини, ћутећи у црнини. Црнина симболизује жалост због свих знаних и незнаних жртава рата и других облика насиља. Након смене режима ова невладина организација налази се у посве новој ситуацији, јавна активност се обнавља и интензивира, њихове скупове прате и државни медији, стиже и важно међународно признање: Миленијумска награда УНИФЕМ-а уручена 8. марта 2001. у Њујорку, номинација (заједно са Женама у црном из Израела) за Нобелову награду за мир.
АДРЕСА: Југ Богданова 18/5, 11000 Београд
ТЕЛ/ФАКС: (011) 2623-225

Америчка фондација за развој
УРЛ: http://www.adf.org.rs/
Циљеви: Ревитализација заједнице путам процеса демократског деловања; креирање нових радних места; повећање прихода заједнице, поспешивање мулти-етничке сарадње међу заједницама; поспешивање повећаног учешћа појединаца, а посебно жена у планирању развоја заједницеРевитализација заједнице путам процеса демократског деловања; креирање нових радних места; повећање прихода заједнице, поспешивање мулти-етничке сарадње међу заједницама; поспешивање повећаног учешћа појединаца, а посебно жена у планирању развоја заједнице.
АДРЕСА: Кнегиње Зорке 96/11, 11000 Београд
ТЕЛ: (064) 19-15-253 (063), 376-854

Грађански пакт за југоисточну Европу
УРЛ: http://www.citizenspact.org/new/
Циљеви: Обезбеђивање трајног мира и стабилности у Европи; јачање грађанског друштва у југоисточној Европи, промоција, развој и примена модела сарадње локалних НВО-а и општина опредељених за мир, стабилност и демократију.

Humanitarian cargo carriers
УРЛ: http://www.hcc-berlin.org/
АДРЕСА: Нехруова 51/А/113, 11070 Београд
ТЕЛ: (011) 1768-576
Циљеви: Помоћ људима у хитним ситуацијама; помоћ свим угроженим независно од расе, религијског опредељења и сл; обезбеђивање брзе помоћи

ИРЕX – Међународни одбор за истраживање и размену
УРЛ: http://www.irex.org/
АДРЕСА: Андрићев венац 2/III, 11000 Београд
Телефон: (011) 322-6803; 322-3104
ФАКС: (011) 334-6071
Циљеви: Унапређење знања; оснаживање појединаца и институција да преузму значајније учешће у цивилном друштву.

Италијански конзорцијум солидарности
УРЛ: http://www.mirc.it/ics
АДРЕСА: Кнез Милетина 13, 11000 Београд
ТЕЛ/ФАКС: (011) 3228-198
Циљеви: Побољшање квалитета живота Рома; интеграција Рома у локално друштво; подршка образовању и развоју вештина; побољшање економске ситуације Рома.

Асоцијација независних електронских медија – АНЕМ
УРЛ: http://www.anem.org.rs/
АДРЕСА: Таковска 9/16, 11000 Београд
ТЕЛ/ФАКС (011) 32-25-852; 30-38-383, 30-38-384
Циљеви: Професионално новинарство; слобода изражавања; равноправан статус медија у земљи и региону, рад на едукацији ангажованих у медијима; развој истраживачког новинарства; осавремењивање медијског законодавства, сарадња са локалним медијским, новинарским и професионалним удружењима; сарадња са међународним медијским и новинарским организацијама.

Документарни центар ратови 1991-1999
УРЛ: http://www.dcr.b92.net/
АДРЕСА: Народног фронта 66/В, 11000 Београд
Телефон: (011) 3612-835
Циљеви: Истина, одговорност и помирење у региону путем истраживања и едукације.

Право горе
УРЛ: http://www.pravogore.rs/
ТЕЛ: (060) 586-3636
Циљеви: Остваривање, подстицање и унапређивање образовне, културне, научне и техничке сарадње међу појединцима, групама и институцијама и организацијама које се баве особама са хендикепом

Центар за проучавање алтернатива
УРЛ: http://www.cpa-cps.com/
Центар за проучавање алтернатива невладина је, непрофитна и нестраначка институција која се бави истраживањем, анализом и јавним заступањем елаборираних решења важних и акутних проблема српског друштва. Ми смо независна агенција (тхинк-танк и ацтион-танк) која окупља велики број научника и експерата, формира стручне тимове и координира њихов рад у тражењу оптималних решења за различите друштвене проблеме.
Локација: Београд

Центар за женске студије
УРЛ: http://www.zenskestudie.edu.rs/
АДРЕСА: Јове Илића 165 (ФПН), 11000 Београд
ТЕЛ: (011) 3976-422 лок 204
Циљеви: Центар је образовни пројекат – алтернативни, интердисциплинарни и високошколски; образовни програм обухвата предавања, истраживања, издаваштво и библиотечке програме; посвећен је истраживању проблема рода, етницитета, расе, класе, итд; прављење модела толеранције, уз уважавање разлика, теоријски проналазећи могућности отпора према феномену маргинализације.

Грађанске иницијативе – Удружење грађана за демократију и цивилно образовање
УРЛ: http://www.gradjanske.org/page/home/sr.html
АДРЕСА: Цара Душана 70, 11000 Београд
ТЕЛ: (011) 3284-164
Циљеви: Допринос развоју цивилног друштва кроз информисање И образовање грађана о институтима демократије И кроз подршку групама, организацијама И удружењима грађана И појединцима који делују на ширењу идеје И изградње цивилног друштва.

Аегее-Београд
УРЛ: http://www.aegee-beograd.org/
АДРЕСА: Ђушина 7, 11000 Београд
ТЕЛ: (066) 93-99-551
Циљеви: Уједињена Европа, без граница и предрасуда, уз једнакост свих људи без обзира на порекло и очување њиховог културног идентитета; организовање различитих конференција, семинара и летњих универзитета о најразличитијим темама; боље међусобно упознавање и разумевање студената из Европе у превазилажењу националних, културних и етничких разлика.

Балканско удружење младих
УРЛ: http://www.bum.org.rs/
АДРЕСА: Македонска 22/II, 11000 Београд
ТЕЛ: (011) 3248-577
ФАКС: (011) 3340-359
Циљеви: Развој и успостављање боље комуникације међу омладином из Србије и наше омладине у дијаспори; успостављање комуникације између младих из бивших република СФРЈ и свих исељеника у друге земље са ових подручја у протеклих 10 година; ублажавање међуетничких предрасуда и премошћавање баријера насталих у протеклом периоду ратних сукоба на нашим просторима; размена знања и искустава са другим младим људима из бивших република СФРЈ, као и са расељеном омладином по свету.

Елса – европско удружење студената права
УРЛ: http://www.elsa.org/
АДРЕСА: Булевар краља Александра 67, 11000 Београд
ТЕЛ: (011) 3241 501 лок 524
Циљеви: Развијање сазнања о другим културама и правним системима код студената права у духу критичког дијалога и научне сарадње; унапређење професионане обучености студената права и размишљање у међународном духу; јачање професионалне етике и одговорности будућих правника и давање подстрека студентима права да се понашају и раде за добробит друштва; стицање пословних искустава у међународним правним системима.

Београдски круг
УРЛ: http://web1.uct.usm.maine.edu/~bcj/
АДРЕСА: Народног фронта 60/II, 11000 Београд
Циљеви: Политичке, културне и образовне иницијативе против рата и национализма; политичке, културне и образовне иницијативе против популизма и ксенофобије; политичке, културне и образовне иницијативе против полне, расне и класне дискриминације; ширење демократско-либералне културе; развој међународних веза, солидарности и кооперативности.

Центар за културу мира
УРЛ: http://www.culture.org.rs/
Адреса: Ватрослава Лисинског 8/37, 11000 Београд
ТЕЛ: (01) 3290-972
Циљеви: Јачање свести о људским правима у области културе – пројекти и едукација.

Центар за размишљање
УРЛ: http://www.thin-king.org/
АДРЕСА: Цвећарска 16, 21000 Нови Сад
ТЕЛ: (021) 390-972; (063) 517-775
Циљеви: Покретање широке јавности против глупости, фанатизма и против свих оних делова друштва које би да силом, а супротно демократским принципима, управљају свешћу грађана; боља комуникација; живот достојан човека, против рата, против страха, против силе као начина решавања друштвених тензија.

Центар за стваралаштво младих
УРЛ: http://www.csm.org.rs/
АДРЕСА: Ђушина 9/2, 11000 Београд
Циљеви: Иницирање, подстицање и организовање програма развоја различитих облика стваралаштва пре свега младих и талентованих људи; активности које доприносе развоју толеранције, разумевању различитости, истраживању изван стереотипних система мишљења и сл.; програме развоја еколошке свести као и ланд-арт стваралаштва; програме очувања природне и културне баштине; стручне скупове, трибине, семинаре, саветовања, курсеве; својом издавачком делатношћу ради на афирмацији младих уметника.

Интеркултурални центар – Брод
УРЛ: http://brod.org.rs/
АДРЕСА: Новосадског сајма 48, 21000 Нови Сад – град
ТЕЛ: (064) 170-1323
Циљеви: Афирмисање и развој интеркултуралности, друштвене толеранције и дијалога; неговање, изучавање, афирмисање и унапређивање интеретничког и интеркултуралног карактера заједнице; уважавање националног идентитета грађана и изградња интернационалне толеранције.

Камерно позориште музике „Огледало“
УРЛ: http://www.ogledalo.org/
АДРЕСА: Стевана Мусића 5, 21000 Нови Сад
Телефон: (021) 615-228
Циљеви: Информисање младих људи о кретањима и тенденцијама савремене уметности; борба против малодушности и равнодушности изазване дугогодишњом кризом у земљи; продубљивање стваралачких искустава; промовисање грађанских, социјалних и права на културу и децентрализација културе; иницирање комуникације засноване на поверењу, разумевању и солидарности; унапређење ненасилног, толерантног и отвореног друштва; стварање критичког односа према актуелној стварности; преживљавање алтернативне сцене; отклањање и надомешћивање недостатака стереотипних и ригидних програмских решења официјалних установа културе и корекција редуктивне културне политике према савременом стваралаштву алтернативног профила, све: продукцијом и дистрибуцијом савремених сценских пројеката (позоришне представе, перформанси, концерти, хепенинзи); едукацијом деце и младих (позоришне и музичке радионице, трибине, предавања…); хуманитарним радом (арт терапија, радионице).

Културни центар ДамаД
УРЛ: http://damad.s5.com/
Културне и образовне иницијативе против популизма и ксенофобије; политичке, културне и образовне иницијативе против полне, расне и класне дискриминације.
Локација: Нови Пазар

Културни фронт
УРЛ: http://www.crossradio.net/
АДРЕСА: Македонска 22, 11000 Београд
Телефон: (011) 316-4296
Циљеви: Културна размена у региону југоисточне Европе и Европе у целини; деловање на пољу децентрализације културе на савезном нивоу путем укључивања локалних организација у пројекте Културног фронта; пропагирање идеје мултикултурализма.

Рроминтерпресс
УРЛ: http://www.rrominterpress.rs/
АДРЕСА: Мали Мокри Луг, Службени пут 86/а, 11050 Београд
ТЕЛ: (011) 32-44-526; 347-07-36
ФАКС: (011) 32-44-526
Циљеви: Еманципација Рома у свим областима, а посебно у информативно издавачкој делатности.

Европски покрет у Смедеревској Паланци
УРЛ: http://www.evropski-pokret.org.rs/
АДРЕСА: Слободана Пенезића 7/11, 11420 Смедеревска Паланка
ТЕЛ/ФАКС: (026) 341-290
Циљеви: Промоција европских вредности и развој локалне заједнице; мирно решавање конфликата између појединаца и заједница; унапређење и неговање сарадње између грађана и заједница у Србији и са светом; развој непрофитног сектора у Србији; поштовање људских права; утемељење тржишне економије; унапређење вредности цивилног друштва; развој одрживих НВО и локалне заједнице; развој отвореног форума грађана и организација у циљу успостављања дијалога, размене информација, унапређење међусобног разумевања, солидарности, сарадње и комуникације.

Форум цивилне акције Пожега – Форца
УРЛ: http://www.forca.rs/index.php
АДРЕСА: Француска 1, 31210 Пожега
ТЕЛ: (031) 825-000
ФАКС: (031) 823-033
Циљеви: Унапређење локалне заједнице кроз активности посвећене промоцији демократије, принципа цивилног друштва и људских права, образовање и подршку активном грађанству и помоћ избеглим и расељеним лицима.

Локално веће европског покрета у Србији- Зрењанин
УРЛ: http://www.epuszr.org.rs/
АДРЕСА: Македонска 11, 23000 Зрењанин
ТЕЛ/ФАКС: (023) 511-187
Циљеви: Унпређење разумевања и сарадње људи Баната у областима културе, информисања, привреде и локалне самоуправе, као и реафирмација идеје мултикултуралности; регионална и прекогранична сарадња са суседним румунским и мађарским делом Баната; унапређење културне, политичке и економске сарадње ширег региона; окупљање НВО у региону око НВО центра ради изградње јединствене платформе за изградњу цивилног друштва; оживљавање и подстицање развоја приватног предузетништва.

Невладина организација „Сеоски праг 98“
УРЛ: http://belgradeto.com/seoski-prag-98
АДРЕСА: Tрг Ђачког Батаљона 10, 15000 Шабац
ТЕЛ: (015) 352-896
Циљеви: Оживљавање живота на селу и заустављање даљег исељавања младих људи са села; развој демократије и цивилног друштва, успостављање регионалне и међународне сарадње, упознавање села са научним достигнућима ради бржег развоја, ревитализација пољопривредне производње, здравствене и ветеринарске службе, пружање помоћи прогнаним и расељеним лицима, организовање одмора деце у мултиетничким камповима.

Отворени универзитет – Отворени клуб Суботица
УРЛ: http://www.openunsubotica.rs/
АДРЕСА: Трг цара Јована Ненада 15, 24000 Суботица
ТЕЛ: (024) 554-600
ФАКС: (024) 553-116
Циљеви: Иницирање и потпомагање грађанских иницијатива, посебно иницијатива младих, у циљу изградње и развоја демократске, толерантне, мултиетничке, мултикултурне и мултиконфесионалне локалне заједнице.

Центар за либерално демократске студије
УРЛ: http://www.clds.rs/newsite/naslovna.html
АДРЕСА: Краља Милана 7, 11000 Београд
ТЕЛ: (011) 324-6666
ФАКС: (011) 323-0179
Циљеви: Заштита индивидуалних слобода; слободна тржишна привреда и економски напредак; владавина права; одговорна и ограничена држава; либерална економија.

Центар за проучавање алтернатива – ЦПА
УРЛ: www.cpa-cps.org.rs
АДРЕСА: Браће Југовића 21/II, 11000 Београд
Телефон: (011) 3220-253; 3343-250; 3220-458; 3249-082
ФАКС: (011) 3343-250; 3220-458
Циљеви: Интелектуална припрема транзиције; концептуална припрема Србије за улазак у ЕУ; научно истраживање ургентних друштвених проблема; налажење оптималних и реалистичних решења; јавно заступање најбољих решења; истраживање и развој; експертиза и саветовање.

Фонд социјалдемократске иницијативе – Фосди
УРЛ: http://www.fosdi.org.rs/
АДРЕСА: Зелени венац 6/3, 11000 Београд
ТЕЛ: (011) 328-73-23
Циљеви: Ширење социјалдемократских вредности у друштву; развој регионалне сарадње кроз заједничке пројекте; развој креативних приступа у политичким процесима; развој и институционална помоћ средњим и малим предузећима; борба против корупције.

Комитет правника за људска права
УРЛ: http://www.yucom.org.rs/index.php
АДРЕСА: Светогорска 17, 11000 Београд
ТЕЛ: (011) 3344-425; 3244-235
ФАКС: (011) 3344-235
Циљеви: Поштовање, заштита и унапређење људских права и слобода; залагање за поштовање принципа правне државе и владавине права; ширење идеја и свести о потреби поштовања, заштите и унапређења људских права и слобода; усклађивање домаћих уставних, законских, подзаконских прописа са међународним и европским стандардима и конвенцијама; сарадња са домаћим и међународним удружењима, организацијама и асоцијацијама које се баве унапређењем идеја и праксе људских права које су компатибилне са циљевима за које се Комитет залаже; остваривање других циљева од интереса за унапређење идеја и праксе заштите и унапређења људских права, правне државе и владавине права.

Лига експерата – ЛЕКС
УРЛ: http://www.lex.org.rs/
АДРЕСА: Топличин венац 11, 11000 Београд
ТЕЛ: (011) 303-4280, 303-4281
ФАКС: (011) 3282-975
Циљеви: Експертска подршка реформама и изградњи грађанског друштва и тржишне привреде.

Београдски центар за људска права
УРЛ: http://www.bgcentar.org.rs/
АДРЕСА: Београдска 54, 11000 Београд
ТЕЛ/ФАКС: (011) 3085-328
Циљеви: Изучавање људских права, хуманитарног права и унапређење развоја демократије, правне државе и грађанског друштва у Србији и другим државама насталим на прелазу из аутократије ка демократији; унапређење знања у области људских права и хуманитарног права; допринос уважавању саме идеје људских права, подизању свести код грађана о значају питања која се тичу људских права, покретању јавног мњења у прилог пуног поштовања и заштите људских права и хуманитарног права у Србији и ван ње; допринос развоју ставова који би спречили да се обнове претходни етнички и други сукоби на југословенском простору и Балкану; драматични догађаји који су погађали сараднике Центра учинили су да се с другим невладиним организацијама или самостално реагује на све опасности по прокламоване циљеве и да се, у оквирима могућности, помаже жртвама кршења људских права и тиме што ће се, поред осталог, организовати и пружање хуманитарне помоћи избеглицама и расељеним лицима.

Центар за демократску културу
УРЛ: http://www.cdcbgd.rs/
АДРЕСА: Савски трг 7, 11000 Београд
ТЕЛ: (011) 361-3690
ФАКС: (011) 2645-490
Циљеви: Ширење демократске и политичке културе унутар Србије; успостављање академске/истраживачке мреже научника/експерата/активиста НВО за ангажман на промоцији и успостављању демократских вредности у друштву Србије; организовање едукативне/лобистичке мреже за подршку грађанским иницијативама; промоција демократског дијалога и толеранције са циљем одржања мултиетничких и мултинационалних заједница у Србији.

Фонд центар за демократију
УРЛ: http://www.centaronline.org/
АДРЕСА: Краљице Наталије 70/II, 11000 Београд
ТЕЛ: (011) 3627-780, 3627-790
ФАКС: (011) 2684-428
Циљеви: Развој демократског цивилног друштва у Србији; развој демократских институција, демократске политичке цултуре, атмоспхере толеранције и дијалога; успостављање владавине права у Србији; успостављање и развој тржишне економије и политички независних економских субјеката; унапређење и заштита људских права; развој слободних и одговорних медија.

Лига за заштиту приватне својине и људских права
УРЛ: http://www.liga.org.rs/
АДРЕСА: Јеврема Грујића 4, 11040 Београд
ТЕЛ: (011) 2668 514
ФАКС: (011) 2660 752
Циљеви: Помоћ у успостављању правних регулатива на којима ће се заснивати економски, правни и политички односи у Србији и на Балкану, а на основу цивилизацијских стандарда.

Међународна мрежа помоћи
УРЛ: http://www.ian.org.rs/
ИАН је невладина организација која активно ради на промоцији менталног здравља, као и на прекограницној заштити људских права кроз пружање психосоцијалне, правне и хуманитарне помоци избеглицама, интерно расељеним особама и другим угроженим људима
АДРЕСА: Адмирала Гепрата 10, 11040 Београд
ТЕЛ/ФАКС: (011) 7617-243

Фонд за унапређење демократије Љуба Давидовић
УРЛ: http://www.davidovic.org/
АДРЕСА: Крунска 69, 11000 Београд
Телефон: (011) 3443-780; 3443-003
Циљеви: Унапређење демократске и политичке културе; унапрђење и заштита грађанских права; хуманитарне активности; имплементација цивилног друштва.

Freeserbia
УРЛ: http://www3.freeserbia.org
АДРЕСА: Ресавска 30, 11000 Београд
ТЕЛ/ФАКС: (011) 3346 243; 3346 242
Циљеви: Слобода информисања; потпуно искоришћавање могућности интернета за нецензурисано информисање и промоцију НВО сектора.

Група “ Хајде да…“
УРЛ: http://www.hajdeda.org.rs/
АДРЕСА: Кнез Данилова 12, 11000 Београд
ТЕЛ/ФАКС: (011) 3240-425
Циљеви: Изградња мира и промовисање концепта ненасијла; психосоцијална подршка угроженим појединцима и групама; промоција вредности цивилног друштва и друштвениг активизма; афирмација неформалног образовања; истраживачки рад у области социјалног понашања индивидуа и група.

Хуманитарно удружење Рома
УРЛ: http://humanitarnoudruzenjeroma.wordpress.com/
АДРЕСА: Учитељ Милина 14, 18000 Ниш – град
Телефон: (061) 2237-183
Циљеви : Помоћ угроженим припадницима ромске националности; прикупљање информација у том циљу; организовање хуманитарне помоћи; сарадња са хуманитарним организацијама, као и са другим организацијама из земље и иностранства; организовање семинара, саветовања и других облика стручног оспособљавања.

Асоцијација за женску иницијативу
УРЛ: http://www.awin.org.rs/
АДРЕСА: Краља Милана 4а, 11000 Београд
ТЕЛ: (011) 36-20-917
ФАКС: (011) 36-20-918
Циљеви: Самоорганизовање жена у циљу побољшања њиховог друштвеног положаја и видљивости као и у узимању учешћа у расподели моћи – кроз оснаживање, едукацију, подизање свести, подршку локалним иницијативама и умрежавања/организовања женског покрета.

Лабрис – група за лезбејска права
УРЛ: http://www.labris.org.rs/
АДРЕСА: 11000 Београд
ТЕЛ: (011) 323-15-47
Циљеви: Оснаживање лезбејки и жена другачије сексуалне оријентације од хетеросексуалне да прихвате свој идентитет и изађу из ситуације дискриминиације и насиља; промена закона којим би се признало право на различито сексуално опредељење и забранила дискриминација над лезбејкама и геј мушкарцима; лобирање женских група да се лезбејска права уважавају као основна женска људска права; утицај на јавно мњење указивањем на постојање лезбејске егзистенције и смањење хомофобије у друштву; јачање лезбејске и геј мреже на простору бивше Југославије.

СОРОШЕВА МЕДИЈСКА МРЕЖА

Маркетинг, медијска и логистичка подршка субверзивном пројекту агента глобалне властеле Сороша се обезбеђује преко ,,независних“ медија, као што су Б92, Студио Б, Тв Пинк, Тв Панонија, АНЕМ (тв станице – РТВ Девић, РТВ Глобус, РТВ Краљево, РТВ Нишава, РТВ Панчево, РТВ Спектар, РТВ Трстеник, радио станице – Радио 021, Бум 93, Радио Сомбор, Радио Индекс, Радио Суботица, Радио Пирот, Радио Озон…) радија ,,Слободна Европа“…

Кабловска мрежа СББ и сателитска телевизија ТОТАЛ ТВ, које су у експанзији, налазиле су се до средине 2007. у власништву Сороша.

Допринос информативном јединству дају продукцијске куће ,,ВИН“ и ,,ПГ Мрежа“. Преко Медиа центра се додатно обезбеђује публицитет, тобожњем, невладином сектору.

Поред електронских медија, на Сорошевом списку се налазе дневни листови и часописи:
,,Данас“,  ,,Време“,  ,,Европа“, ,,Република“,  асоцијација локалних независних медија ,,Local press“ (листови ,,Панчевац“, ,,Кикиндске“, ,,Врањске новине“ , ,,Наша реч“…)

Издавачке куће:  Самиздат,  Дан граф,  Стубови културеФабрика књигаКлиоАлександрија прес,  Ренде

Даље, дистрибутери књига ,,Букбриџ“, Беополис

Под истом контролом се налазе инфо агенција Сенсе и две водеће информативне агенције у земљи, Бета и Фонет. Ове агенције су истовремено и подружнице Асошијетед преса и Ројтерса, које су у власништву Ротшилда још од 19. века. Сорош је остварио инфилтрацију и у културне и просветне институције, позоришта, Народну библиотеку, Историјски архив, САНУ

Око себе је окупио велику групу глумаца, редитеља, драмских писаца, музичара, књижевника, научних радника, аналитичара, бивших дипломата … помоћу којих ради на анимирању што већег броја присталица …

Преко два Горана, Марковића (чији је ментор Бернар Леви, велики пријатељ Бернара Кушнера) и Паскаљевића се врши сатанизовање Срба на филмским фестивалима.

Ваља поменути и следеће образовне организације Сороша:  Универзитет Унион,  Алтернативна академска образовна мрежа (ААОМ),  Београдска отворена школа,  Центар за женске студије (настао из феминистичке групе ,,Жена и друштво“)…

У њима се врши регрутација будућих Сорошевих најамника. Центар за унапређивање правних студија Human Rights Watch (HRW) је такође присутан. У истом табору се налази ЦЕСИД и остале организације које се баве испитивањем јавног мњења.

Подаци

This entry was posted on 8. јуна 2012. by in ВЛАДАРИ ИЗ СЕНКЕ, СЛОБОДНА СРБИЈА.

Кретање

%d bloggers like this: