ВИЗИОНАРСКИ

А КАД ОКУПИ СЕ ЧОПОР МОЈ, БОЈТЕ СЕ ПСИ!

Декларација о формирању Скупштине Аутономне покрајине КиМ

Ми, слободни и одговорни грађани Републике Србије,

слободно и законито изабрани представници грађана Косова и Метохије који поштују Устав и законе Републике Србије – одборници у скупштинама општина у Аутономној покрајини Косово и Метохија, која је део јединствене и недељиве Републике Србије,

увиђајући преку и нужну потребу да организовано заштитимо своје животе и породице; своје домове и имовину; остала људска права и основне слободе; грађанско достојанство, идентитет и интегритет; културу и вероисповести; културно – историјско наслеђе и др,

поштујући Устав и законе Републике Србије, а одбацујући све неправне сецесионичке акте,

позивајући се на Повељу Уједињених нација, Хелсиншки завршни акт и Резолуцију 1244 Савета безбедности Уједињених нација (1999),

одбацујући, од стране сецесионистичког албанског покрета проглашено отцепљење Аутономне покрајине Косово и Метохија од наше Републике Србије, као противно нашој демократски израженој вољи, и као противуставно, незаконито и ништаво,

следећи недвосмислену вољу грађана општина Косовска Митровица, Звечан, Зубин Поток и Лепосавић, слободно изражену на референдуму одржаном на Сретење, 15. фебруара 2012. године, о неприхватању институција тзв.Републике Косово,

подсећајући да Устав Републике Србије изричито одређује да је Аутономна покрајина Косово и Метохија саставни део територије Републике Србије, да има положај суштинске аутономије у оквиру суверене државе Србије и да из таквог положаја Косова и Метохије следе уставне обавезе свих државних органа да заступају и штите државне интересе Србије на Косову и Метохији у свим унутрашњим и спољним политичким односима, као и да сувереност потиче од грађана и да ниједан државни орган, група или појединац не може присвојити сувереност од грађана, нити успоставити власт мимо слободно изражене воље грађана,

и с тим у вези:

потврђујући Декларацију Сабора српског народа, одржаног 22. априла 2013. године у Косовској Митровици, о одбијању „Првог споразума о принципима који регулишу нормализацију односа“, који су у Бриселу, 19. априла 2013. године, парафирали председник Владе Републике Србије, Ивица Дачић и „председник владе Kосова“, Хашим Тачи, као противног вољи Српског народа и грађана Аутономне покрајине Косово и Метохија који поштују Устав и законе Републике Србије и којим се противно Уставу и законима Републике Србије, грађани лојални Републици Србији, општине са већинским српским становништвом, и све преостале институције Републике Србије на Косову и Метохији, предају и утапају у „уставноправни поредак“ непризнате а од стране косовско-метохијских Албанаца противправно проглашене тзв. Републике Косово;

одупирући се великим притисцима и свакој неправди, правном насиљу и политичкој самовољи моћника, да се српском народу и грађанима Аутономне покрајине Косово и Метохија који поштују Устав и законе Републике Србије и локалним самоуправама у којима живе, наметну туђа суверена власт, „правни оквир и институције“ противправно проглашне тзв.Републике Косово,

својом слободном вољом, и по вољи грађана које представљамо, окуписмо се у Звечану дана 04. јула 2013. године да, сагласно члану 2. и 12. Устава Републике Србије и члановима 88. и 89. Закона о локалној самоуправи, утемељимо Привремену скупштину Аутономне покрајине Косово и Метохија, те стога доносимо

ДЕКЛАРАЦИЈУ

О ОСНИВАЊУ ПРИВРЕМЕНЕ СКУПШТИНЕ   

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ КОСОВО И МЕТОХИЈА

Опште одредбе

1. Привремена скупштина Аутономне покрајине Косово и Метохија (у даљем тексту: Привремена скупштина) је представничко тело грађана Републике Србије у Аутономној покрајини Косово и Метохија који поштују Устав и законе Републике Србије и који право да територијалну аутономију врше у оквиру Устава и закона Републике Србије.

Надлежност

2. Привремена скупштина донеће Привремени статут Аутономне покрајине Косово и Метохија, којим ће се, до доношења Закона о суштинској аутономији Аутономне покрајине Косово и Метохија, у складу са Уставом и законима Републике Србије, привремено уредити вршење права на територијалну аутономију.

По доношењу закона о суштинској аутономији Аутономне покрајине Косово и Метохија, Привремена скупштина донеће Статут Аутономне покрајине Косово и Метохија и друге опште акте (одлуке), којима ће вршење права на територијалну аутономију ускладити са тим законом.

Састав и органи Привремене скупштине

3. Привремену скупштину чини ____посланика-делегата, које из својих редова бирају одборници скупштина општина са територије АП Косово и Метохија.

4. Мандат посланика-делегата Привремене скупштине траје до избора првог сазива Скупштине Аутономне покрајине Косово и Метохија а најдуже четири године од дана конституисања Привремене скупштине.

5. Свака општина, потписница акта о оснивању Привремене скупштине има најмање 5 (пет) посланика-делегата у Привременој Скупштини.

Акт о оснивању и накнадно може потписати групација од пет или више регистрованих удружења расељених лица са Косова и Метохије чиме стичу право на 5 (пет) посланика у Привременој скупштини.

6. Привремена скупштина има председника, потпредседнике, секретаријат и радна тела.

Заседање Привремене скупштине и начин рада

7. Рад Привремене скупштине је јаван.

8. Привремена скупштина састаје се у два редовна годишња заседања и одржава ванредна заседања по потреби.

9. Привремена скупштина донеће Пословник о раду, којим ће детаљније уредити правила и начин рада.

10. Сва остала питања регулисаће се актима Привремене скупштине.

У Звечану,

04. јула 2013. године

         Посланици Привремене скупштине
         Аутономне покрајине Косово и Метохија:
         Општина Косовска Митровица
         Општина Звечан
         Општина Лепосавић
         Општина Зубин Поток
         Општина Пећ
         Град Приштина (Грачаница)
         Општина Ново Брдо
         Остали потписници

Подаци

This entry was posted on 4. јула 2013. by in СЛОБОДНА СРБИЈА.

Кретање

%d bloggers like this: