ВИЗИОНАРСКИ

А КАД ОКУПИ СЕ ЧОПОР МОЈ, БОЈТЕ СЕ ПСИ!

Глобализам и култура

У систематском дисконтинуитету између биполарне и једнополарне структуре света, између различитих култура и нове у настајању, између богатства у мноштву различитости и новонаметнутог оквира, у моди је посве другачији образац деловања и обликовања човека. Образац који се намеће лакоћом потрошачке нарави, замагљује хоризонте ослобођења, чиме човека као мисаоно и културно биће, лишава елементарног интегритета и идентитета.
.
Смисао таквог деловања пројектованог у „подземним“ лабораторијама глобалног поретка се своди на поништавање свих вредносних компонети које су представљале својеврсне орјентире деловања и понашања. Орјентире које је човек гомилао у облику претпоставки властитог трајања, властитог морала, духовног и материјалног богатства. Такви орјентири су представљали угаони ослонац сваког друштва и народа. Када страда тај угаони камен темељних вредности, страда култура, етика, право, образовање и друштво у целини. Природни сапутници таквог тока су нарастање криминала, пљачки, проституције, наркоманије, примитивизма и других дегенерација друштва.
.
Питање културног идентитета није дебата доконих културолога или изнајмљених политичара фондација „отвореног друштва“. Била би незамислива културна историја човечанства без озбиљног образложења самог појма културног идентитета. Свако од нас се рађа и обликује у одрђеном амбијенту, који нисмо у прилици да својим доласком на свет мењамо. Проговарамо прве речи на језику свог народа, стичемо прва знања, прве вештине, упознајемо своју прошлост, обичаје, веру и друге садржаје који представљају објективни културни идентитет. Лична слобода и опредељење сваког појединца, стварање и усвајање нових вредности, припада домену субјективног. Тај простор је представљао преокупацију инжењера глобалног културног обрасца чија се делатност с правом назива манипулацијом и насиљем. А такав образац, те врсте пројектованих промена се желе довести у везу са пројектованим променама светске економије и политике који се представљају и намећу као планетарни процес. Културни идентитет и хомогенизација култура представљају неподношљив терет стратегији нове прерасподеле светског богатства која се одвија под плаштом глобализације.
.
Америчка квазикултура је последњих деценија деструктивно и погубно деловала на човека. На његову вољу, жудњу, карактер, интуицију, страст, љубав, наду, подсвест, на веру, религију, национална и патриотска осећања и пре свега на културу. Последице таквог деловања су видљиве у стварању дезорјентисане масе погодне за обликовање и цеђење. У обрачуну са стварним и могућим препрекама успостављања свеобухватне контроле токова економске, финансијске, војне и технолошке доминације, култура је била инструмент за утирање стаза хегемонизму. Израз таквог деловања је препознатљив кроз својеврсно „утеривање“ америчке квазикултуре.
.
Ма каквим се смишљеним измаглицама и маскирањима своје активности у дезорјентисању маса служили, ма каквим теоријама интерпретирали стање и тенденције у култури, „тврдоглавост“ неумољивих чињеница указује да се у основи наметања новог културног обрасца налази својеврсно анестезирање свести људи за актуелно и предстојеће „подношење“ једне, у основи грубе колонијалне делатности. Она се не разликује битно од већ виђених, историјски преживелих облика развоја колонијализма и односа великих колонијалних сила према колонијама: класични колонијализам, или период „трговачког капитализма“ (од око 1500-1800), модерни колонијализам (од почетка XIX века до II светског рата) и савремени период неколонијализма који је отпочео распадом колонијалног система и успостављањем глобализма као алтернативе за сукобе и противуречности колонијалних сила. У основи свих тих етапа, без обзира на њихове разлике и сложеност друштвених процеса, налази се вишевековно искоришћавање и пљачкање материјалног богатства и радне снаге у колонијама укључујући и трговину робљем. Данас је профилисана водећа колонијална, глобална хегемонистичка сила наспрам антиглобалистичког и мултиполарног света. Постојећи однос глобалних снага у савременом свету, са водећом улогом САД на појавном плану, се протежира као нужна, историјска неминовност и као коначан образац решавања свих противуречности. Већ смо рекли да свет не може почивати на једној – америчкој нози. И птица када изгуби једно крило лишена је своје способности да лети а тиме и живота.
.
Глобални тутор се побринуо да целокупну културну индустрију – музичку, филмску, издавачку и др. стави под потпуну контролу како би уобличавао поглед на свет, производио промене са становишта властитих циљева, обликовао мишљење, стил живота, моду, а све то ради стварања што чвршће везе са доминантном политичком и економском стратегијом успостављања односа доминације и подређености у савременом свету. Необично важну улогу у обликовању овакве свести и наметању новог културног обрасца имају глобални медији као најефикасније средствоза преношење идеја и вредности широм света. Телевизија, филм, књиге, часописи, интернет, радио, представљају део културне индустрије у којима доминантну улогу данас са становишта управљања, развоја и садржаја програма имају корпоративне компаније, а које су носиоци глобалног пројекта.
.
За ову апологију глобалне стварности, тешко је наћи речи оправдања. Како оправдати правдање глобалног насиља ако претендује да представља истинског креатора културног стваралаштва и делатности масмедија? Њихова сљубљеност са корпоративним компанијама иде за тим да се култура у потпуности интегрише у глобални пројекат, да постане његов институционализовани део, а не део који упорно ради на његовом преображају и коначно на његовом укидању. Тешко је наћи оправдање и за „реформисте“ друге врсте: оне који чекајући тугују и изучавају карактер претходног насиља, попут оних генерала који су исцрпљујући се у изучавању претходног рата, пропустили да овладају актуелним технологијама и стратегијом осудивши себе да увек остану у претходном рату.
.
Притисак нових решења глобалног суперимперијализма није лишио слободољубиве људе стваралачке енергије, нити осећања потребе да „заштите друге од себе“. Антиглобалисти су успели сачувати тако важну искру наде чак и под дебелом кором мркле измаглице коју распростире и којом нови император притиска цивилизацију. Макар и најмањи отвор на тамној завеси глобалног поретка, расветљава трулеж, мржњу, карактер и намере свемоћног тутора. Иза флоскуле „нови“, крију се стари атавизми насиља, доминације, подрђености, неравноправности и експлоатације људи и народа. Крије се културни образац којим се потхрањује малодушност, лаки и краткорочни занос уз површна задовољстава. Сходно реформисаној таблици множеља, император очекује веће резултате а мали народи би требали бити срећни ако се повремено допусти да два и два буду четири. Стога је неопростива интелектуална тишина, повлачење у својеврсни свет аутизма умних и стваралачких снага, у стање равндушног посматрања суноврата у гротлу безличне масе, што и јесте циљ глобалног архитекте.
.
Нека ми не буде замерено на тврдњи, да ни једно од досадашњих објашњеења глобализма није поуздано разјаснило његов стварни карактер, побуде, мотиве, садржај, циљ и последице. Али, ни једно од објашњења није га негирало као родно место авети хегемоније, насиља и људских трагедија. Креатор свеобухватног подјармљивања је превидео историјско искуство и могућност да се на другој или некој трећој страни нађе смели и пркосни стваралачки дух, отпоран на манипулације и спреман да обезбеди трајање властитог културног идентитета уз уверење у могућност тријумфа човека и правде.
.
Ратко Крсмановић
Извор: Објектив

Подаци

This entry was posted on 16. фебруара 2014. by in ВЛАДАРИ ИЗ СЕНКЕ.

Кретање

%d bloggers like this: